Podanie o przyjęcie
do MOS

Karta informacyjna
dla pielęgniarki

Karta informacyjna
o uczniu

Oświadczenia
rodzica

Oświadczenie regulamin
i odpowiedzialność materialna

Oświadczenie o płatności
za wyżywienie

Oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Oświadczenie o udostepnieniu wizerunku

Oświadczenie opiekuna prawnego o urlopowaniu

Oświadczenie placówki o urlopowaniu

Zgoda na udział
w religii i wdż

Wywiad
środowiskowy

Zgoda na badanie i opieke psychologiczną

Zgoda na
leczenie

Zgoda na samodzielny
wyjazd

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Informacja o stanie zdrowia ucznia

Oświadczenie
regulamin praktyk

Wyprawka szkolna
2019/2020