Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

przy Zespole Placówek Oświatowych w Strzelinie

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przy Zespole Placówek Oświatowych w Strzelinie ul. Ząbkowicka 30
57-100 Strzelin
Telefon/FAX: 71 39 27 830
e-mail: osrodekszkolny@wp.pl

Gimnazjum Przysposabiające do Pracy poprzez OHP

Gimnazjum Przysposabiające do Pracy poprzez OHP funkcjonuje od 2003 roku. Młodzież realizuje obowiązek szkolny w Zespole Placówek Oświatowych w Strzelinie i równocześnie przyucza się do wykonywania określonego zawodu.

Uczeń gimnazjum oprócz wychowawcy w szkole i instruktora zawodu u pracodawcy ma dodatkowego opiekuna – wychowawcę z ramienia OHP, który śledząc przebieg jego edukacji pomaga ją zaplanować i zrealizować.

Nabór kandydatów na rok szkolny 2016/ 2017.

- nabór do klasy drugiej i trzeciej gimnazjum
- nauka cztery dni w tygodniu
- przyuczenie do pracy poprzez Ochotniczy Hufiec Pracy w Strzelinie – bezpośrednio na stanowisku w zakładzie pracy - jeden dzień w tygodniu
- wynagrodzenie za pracę wg stawek uczniowskich
- przyuczenie w zawodach:

- piekarz
- cukiernik
- sprzedawca
- kucharz
- murarz
- mechanik pojazdów samochodowych
- stolarz
- rolnik
- ogrodnik

Wybór zawodu i dodatkowe informacje:
Ochotniczy Hufiec Pracy w Strzelinie
ul. Pocztowa  3, II piętro.
71 392-28-65, godz. 745 – 1545

WYMAGANIA:
- ukończone 15 lat
- zgoda rodziców
- odpis aktu urodzenia, PESEL
- opinia pedagoga szkolnego
- orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej kierujące do MOS
- zaświadczenie lekarza medycyny pracy o przydatności do pracy / po rozmowie z pracodawcą /
- 1 zdjęcie