MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
W STRZELINIE
PROWADZI W ROKU SZKOLNYM 2020 / 2021
NABÓR DO
KLAS IV, V, VI, VII i VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

OFERTA SZKOŁY:

 • Szkoła Podstawowa dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania
  (klasy IV, V, VI, VII, VIII) – NOWOŚĆ !!!
 • Szkoła Podstawowa z przysposobieniem do pracy dla uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia (klasy VII, VIII);
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (od klasy IV – VIII);

JEŻELI TWOJE DZIECKO:

 • Jest uczniem / uczennicą klasy 4, 5, 6, 7 lub 8 Szkoły Podstawowej;
 • Ma trudności w nauce i potrzebuje pomocy;
 • Ma problemy z zachowaniem w szkole i poza nią;
 • Potrzebuje pomocy specjalistów;
 • Potrzebuje wsparcia w prawidłowym funkcjonowaniu;
 • Chce uczestniczyć w ciekawych zajęciach;

NASZA SZKOŁA JEST WŁAŚNIE DLA WAS !

JESTEŚMY PIERWSZYM W POLSCE MŁODZIEŻOWYM OŚRODKIEM SOCJOTERAPII
Z INNOWACYJNYM PROGRAMEM
„SOCJOTERAPIA PRZEZ PRACĘ”

SZKOŁA OTRZYMAŁA CERTYFIKAT
„SZKOŁA DBAJĄCA O BEZPIECZEŃSTWO”

W NASZEJ SZKOLE PROWADZIMY:

 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne;
 • Socjoterapię;
 • Trening Zastępowania Agresji;
 • EEG – Biofeedback
 • Terapię uzależnień;
 • Arteterapię;
 • Terapię psychologiczną i pedagogiczną;
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;
 • Zajęcia sportowe ( na basenie, „Orliku”, lodowisku);
 • Zajęcia kulinarne;
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania (filmowe, plastyczne, teatralne – kabaret „PoMOSt”);

POSIADAMY:

 • Własną kuchnię – pięć posiłków dziennie;
 • Salę gospodarstwa domowego;
 • Bazę noclegową – sypialnie, świetlice z TV i X – BOX, PS;
 • Salę komputerową;
 • Siłownię;
 • Salę lekcyjną wyposażoną w tablicę multimedialną;
 • Dostęp do bezpłatnego Internetu (Wi-Fi);
 • Bibliotekę multimedialną;

ORGANIZUJEMY:

 • Zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu;
 • Wycieczki turystyczno – krajoznawcze;
 • Szkolenia z zakresu udzielania PIERWSZEJ POMOCY !;
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi;
 • Turnieje tenisa stołowego, piłki nożnej;
 • Praktyki z wynagrodzeniem dla uczniów, w ramach przyuczenia do zawodu !;

WYMAGANIA:

 • Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne,
  z zaburzeniami zachowania;
 • Odpis aktu urodzenia, PESEL;
 • 2 aktualne zdjęcia legitymacyjne;
 • Świadectwo szkolne z poprzedniego roku;
 • Potwierdzenie stałego zameldowania;
 • Wszelkie wzory dokumentów dodatkowych znajdują się w zakładce : pliki do pobrania.

KONTAKT
Zespół Placówek Oświatowych w Strzelinie
ul. Ząbkowicka 30, 57 – 100 Strzelin
Tel. / Fax: 71 39 27 830
e – mail: mosstrzelin@gmail.com

UCZNIÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI 15-sty ROK ŻYCIA MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W NAUCE ZAPRASZAMY DO REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
W KLASACH VII i VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z PRZYSPOSOBIENIEM DO PRACY POPRZEZ
OCHOTNICZY HUFIEC PRACY.

NABÓR KANDYDATÓW NA ROK SZKOLNY 2020 / 2021.

 • Nabór do klasy siódmej i ósmej Szkoły Podstawowej;
 • Nauka cztery dni w tygodniu;
 • Przyuczenie do pracy poprzez Ochotniczy Hufiec Pracy w Strzelinie - bezpośrednio na stanowisku w zakładzie pracy - jeden dzień w tygodniu.

PRZYUCZAMY DO ZAWODÓW:

 • PIEKARZ;
 • CUKIERNIK;
 • SPRZEDAWCA;
 • KUCHARZ;
 • MURARZ;
 • MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH;
 • STOLARZ;
 • ROLNIK;
 • OGRODNIK.

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ wg. STAWEK UCZNIOWSKICH.

WYMAGANIA:

 • Ukończone 15 lat;
 • Zgoda rodziców;
 • Odpis aktu urodzenia, PESEL;
 • Opinia pedagoga szkolnego;
 • Orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o przydatności do pracy / po rozmowie z pracodawcą;
 • 1 zdjęcie.

KONTAKT
Ochotniczy Hufiec Pracy w Strzelinie
ul. Pocztowa 3, II piętro.
Tel. / Fax: 71 392 28 65
godz. 7:45 - 15:45