MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
W STRZELINIE
PROWADZI W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020
NABÓR DO
KLAS IV, V, VI, VII i VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

OFERTA SZKOŁY:

 • Szkoła Podstawowa dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania
  (klasy IV, V, VI, VII, VIII) – NOWOŚĆ !!!
 • Szkoła Podstawowa z przysposobieniem do pracy dla uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia (klasy VII, VIII);
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (od klasy IV – VIII);

JEŻELI TWOJE DZIECKO:

 • Jest uczniem / uczennicą klasy 4, 5, 6, 7 lub 8 Szkoły Podstawowej;
 • Ma trudności w nauce i potrzebuje pomocy;
 • Ma problemy z zachowaniem w szkole i poza nią;
 • Potrzebuje pomocy specjalistów;
 • Potrzebuje wsparcia w prawidłowym funkcjonowaniu;
 • Chce uczestniczyć w ciekawych zajęciach;

NASZA SZKOŁA JEST WŁAŚNIE DLA WAS !

JESTEŚMY PIERWSZYM W POLSCE MŁODZIEŻOWYM OŚRODKIEM SOCJOTERAPII
Z INNOWACYJNYM PROGRAMEM
„SOCJOTERAPIA PRZEZ PRACĘ”

SZKOŁA OTRZYMAŁA CERTYFIKAT
„SZKOŁA DBAJĄCA O BEZPIECZEŃSTWO”

W NASZEJ SZKOLE PROWADZIMY:

 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne;
 • Socjoterapię;
 • Trening Zastępowania Agresji;
 • EEG – Biofeedback
 • Terapię uzależnień;
 • Arteterapię;
 • Terapię psychologiczną i pedagogiczną;
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;
 • Zajęcia sportowe ( na basenie, „Orliku”, lodowisku);
 • Zajęcia kulinarne;
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania (filmowe, plastyczne, teatralne – kabaret „PoMOSt”);

POSIADAMY:

 • Własną kuchnię – pięć posiłków dziennie;
 • Salę gospodarstwa domowego;
 • Bazę noclegową – sypialnie, świetlice z TV i X – BOX, PS;
 • Salę komputerową;
 • Siłownię;
 • Salę lekcyjną wyposażoną w tablicę multimedialną;
 • Dostęp do bezpłatnego Internetu (Wi-Fi);
 • Bibliotekę multimedialną;

ORGANIZUJEMY:

 • Zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu;
 • Wycieczki turystyczno – krajoznawcze;
 • Szkolenia z zakresu udzielania PIERWSZEJ POMOCY !;
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi;
 • Turnieje tenisa stołowego, piłki nożnej;
 • Praktyki z wynagrodzeniem dla uczniów, w ramach przyuczenia do zawodu !;

WYMAGANIA:

 • Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne,
  z zaburzeniami zachowania;
 • Odpis aktu urodzenia, PESEL;
 • 2 aktualne zdjęcia legitymacyjne;
 • Świadectwo szkolne z poprzedniego roku;
 • Potwierdzenie stałego zameldowania;
 • Wszelkie wzory dokumentów dodatkowych znajdują się w zakładce : pliki do pobrania.

KONTAKT
Zespół Placówek Oświatowych w Strzelinie
ul. Ząbkowicka 30, 57 – 100 Strzelin
Tel. / Fax: 71 39 27 830
e – mail: mosstrzelin@gmail.com

Uczniów, którzy ukończyli 15-sty rok życia mających trudności w nauce zapraszamy do realizacji obowiązku szkolnego w klasach VII i VIII w Szkole Podstawowej z przysposobieniem do pracy poprzez Ochotniczy Hufiec Pracy .

Nabór kandydatów na rok szkolny 2018 / 2019.

 • nabór do klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej
 • nabór do klasy trzeciej gimnazjum
 • nauka cztery dni w tygodniu
 • przyuczenie do pracy poprzez Ochotniczy Hufiec Pracy w Strzelinie - bezpośrednio na stanowisku w zakładzie pracy - jeden dzień w tygodniu
 • przyuczenie w zawodach:
  • piekarz
  • cukiernik
  • sprzedawca
  • kucharz
  • murarz
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • stolarz
  • rolnik
  • ogrodnik
 • wynagrodzenie za pracę wg stawek uczniowskich

WYMAGANIA:

 • ukończone 15 lat
 • zgoda rodziców
 • odpis aktu urodzenia, PESEL
 • opinia pedagoga szkolnego
 • orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o przydatności do pracy / po rozmowie z pracodawcą
 • 1 zdjęcie

KONTAKT
Ochotniczy Hufiec Pracy w Strzelinie
ul. Pocztowa 3, II piętro.
Tel. / Fax: 71 392 28 65
godz. 7:45 - 15:45