MOS i Gimnazjum Strzelin

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Strzelinie jest pierwszą w Polsce placówką oferującą swoim wychowankom socjoterapię w formie przyuczenia do zawodu w zakładach pracy mających siedzibę na terenie powiatu strzelińskiego. Wychowankowie biorący udział w programie będą mieli zapewnione płatne praktyki, umowę o pracę, realizację podstawy programowej w ciągu 4 dni w tygodniu.

Nasza placówka za główny cel stawia sobie pomoc chłopcom mającym  problemy z funkcjonowaniem w szkołach masowych, problemy środowiskowe lub rodzinne. Chłopcy uczęszczający do naszej placówki zostali tu skierowani na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno pedagogicznej lub postanowieniem sądu rodzinnego. W placówce mieszka 48 chłopców w wieku gimnazjalnym. Do szkoły uczęszczają, oprócz wychowanków MOS, uczniowie tzw. „dochodzący” (zamieszkujący naszą gminę lub powiat). Uczniowie ci uczęszczają do gimnazjum z przysposobieniem do pracy.

Oprócz zajęć lekcyjnych wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez zajęcia pozalekcyjne, z których warto wymienić zajęcia na basenie i siłowni oraz działalność w różnych kółkach zainteresowań.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przeznaczony jest dla uczniów przejawiających zaburzenia emocjonalne, takich, którzy nie potrafią funkcjonować w szkołach masowych mają problemy rodzinne lub środowiskowe i potrzebują wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym. Wychowankowie przyjmowani są na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno pedagogicznej. Nad prawidłowym funkcjonowaniem czuwa Dyrektor mgr Beata Schaffner, Wicedyrektor Anna Barabach. Pomoc niosą nauczyciele, wychowawcy, psycholog i pedagog szkolny oraz wszyscy pracownicy ośrodka. Serdecznie zapraszamy.

KONCEPCJA SZKOŁY

STATUT ZPO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.